SER advies positief voor bovenkant van de markt

In het ontwerp SER advies wordt in de aanpak van schijnzelfstandigheid gefocust op uurtarieven onder de 35 euro. Finance Factor is verheugd dat dit advies aan de bovenkant van de markt, die van kennisintensieve opdrachten, meer ruimte biedt voor ondernemerschap. Want voor hogere tarieven is het aan opdrachtgevers/opdrachtnemers zelf om zaken uit te vechten – via het civiele recht –  indien ze het oneens zijn.

Albert Allmers: “De knip in de tarieven betekent minder discussie over rechtsvermoeden van werknemerschap. Ik zie dit als een bevestiging dat interim-managers aan de bovenkant van de markt hun werk zelfstandig en autonoom verrichten. Met dit advies wordt de waarborg van kwaliteit van hun vakgebied een goede impuls gegeven. Ik hoop dat onze opdrachtgevers dit ook zo zien en geen aarzeling zullen kennen om zzp’ers met een hoog tarief in te (blijven) huren.”

Een samenvatting van de hoofdpunten van het SER-advies is te lezen op ZiPconomy: SER: aanpak schijnzelfstandigheid focussen op uurtarieven onder de 35 euro

Voor meer informatie neem contact op met FinanceFactor