Coaching

In onze coach praktijk werken we vanuit jouw vraag of doel. Wat zou jij graag willen veranderen, maar vooral: waarom; wat wil je bereiken met die verandering? We werken daarbij biografisch: we identificeren en onderzoeken rode draden, patronen en drijfveren in werk en leven. Vanuit de biografie zoomen we in op thema’s die van invloed (kunnen) zijn op jouw ontwikkeling. Van daaruit gaan we kijken wat jij nodig hebt om dingen anders te doen en de toekomst anders te laten zijn dan het verleden. De verandering die je zoekt, zit altijd in jezelf. Wij helpen je die te ontdekken.

Onze coaching aanpak: (h)erkenning en bewustwording

Onze coaching aanpak graphic

Intake en informatie
Wat is het doel van de coachee? Welke vraag of welk doel brengt de coachee in? Klikt het tussen coach en coachee en wat zijn de wederzijdse verwachtingen? En hoe ziet het coachtraject er concreet uit?

Onderzoek
In deze fase worden diverse persoonlijkheidstesten (EQ en IQ) uitgevoerd, waarbij de focus primair ligt op persoonseigenschappen, beïnvloedingsvermogen, affiniteiten en drijfveren.

Analyse, afstemming en informatie-uitwisseling
Middels de biografie onderzoeken we de testuitkomsten en worden de sterkten, zwakten en drijfveren vastgesteld. Hierbij leggen we de relatie tussen de persoon, zijn of haar werk en de wensen en ambities.

Plan van aanpak en coachingssessies
In deze stap gaan we actief aan de slag met de persoonlijke kwaliteiten, het ontwikkelpotentieel en helpende en belemmerende competenties. Deze vertalen we in concrete stappen en acties.

Evaluatie en rapportage
De coachee reflecteert periodiek op zijn/haar ontwikkeling. Elk coachtraject sluiten we af met een coachverslag en verantwoording door FinanceFactor, en een kwaliteitsevaluatie door de deelnemer.

Individueel maatwerk. Maximale verdieping. Hoog rendement.

Aantoonbare verbetering in functioneren
Betere zelfreflectie ten aanzien van gedrag
Meer begrip en herkenning van sterkten en zwakten
Groter zelfsturend vermogen
Praktische handvatten voor verdere ontwikkeling
Inzicht in drijfveren en blokkades

Onze professional coach: Mariska van Egmond

‘Als coach begeleid ik mensen om de potentie in zichzelf te vinden om optimaal te kunnen groeien ’
Mariska (1984) vindt het belangrijk om te blijven groeien; als professional maar ook als mens. Daarom heeft zij in 2021 de geaccrediteerde coach opleiding Professional Coaching afgerond bij het Coachcenter te Den Haag. De opleiding richt zich op professionals met een HBO+ werk- en denkniveau die beseffen dat persoonlijke en professionele ontwikkeling over veel meer gaat dan cognitieve kennis.

Naast een helder theoretisch kader en een breed scala aan tools & technieken heeft zij tal van werkvormen doorlopen om naast cognitie juist het emotionele brein aan te spreken. Ontwikkeling uit zich immers in gedrag en het is de emotie die gedrag stuurt of juist tussen ons en onze dromen in staat. Daarnaast blijkt emotionele intelligentie doorslaggevend te zijn voor succes in het bedrijfsleven.

Mariska heeft een stevige basis in de Transactionele Analyse (TA), NeuroLinguïstisch Programmeren (NLP) en Systemisch Werken ontwikkeld. Haar begeleiding in een traject van verandering is maatwerk. Zij ondersteunt ontwikkeling vanuit authentieke talenten. Als professional en als mens.

Mariska coacht zowel financials als non-financials. Heb jij een vraagstuk op het gebied van jouw loopbaan, of juist op persoonlijk vlak? Wil jij geïnspireerd en ondersteund worden om jouw toekomst anders vorm te geven dan jouw verleden? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende verkenning.

Contact verzoek

Vul onderstaand formulier in om met ons in contact te komen.

Meer informatie?

Bel ons overdag, ’s avonds of in het weekend. FinanceFactor werkt 16/7
Ons telefoonnummer is 085-041 0441 of stuur een email naar info@financefactor.nl