Outplacement

Heeft u een finance professional die niet langer op de juiste plek zit? Bijvoorbeeld door een reorganisatie, een conflict of arbeidsongeschiktheid? En wilt u deze werknemer helpen weer aan het werk te gaan in een nieuwe, passende functie? Binnen of buiten uw bedrijf? Denk dan eens aan outplacement.

Focus op employability. Maatwerk. Praktische begeleiding

Het outplacementtraject van FinanceFactor is speciaal ontwikkeld voor finance professionals. Het staat volledig in het teken van employability (duurzame inzetbaarheid) en loopbaanadvies. De combinatie van assessment, coaching en loopbaanoriëntatie zorgen ervoor dat de professional weet wat bij hem of haar past en waar zijn of haar ambities liggen. In sessies wordt door middel van opdrachten aan de praktische vaardigheden gewerkt. Parallel hieraan begeleidt FinanceFactor de kandidaat bij het zoeken naar een nieuwe baan. Zo verlaat de professional aan het eind van het traject vol vertrouwen uw organisatie.

Aanpak outplacement

Het outplacementtraject van FinanceFactor bestaat uit vijf fasen:

1. Persoonlijke fase
2. Oriëntatiefase
3. Pre-selectiefase
4. Selectiefase
5. Nazorgfase.

1. Persoonlijke fase

Wat zijn mijn talenten, drijfveren en ontwikkelpunten? In de persoonlijke fase besteden we aandacht aan het afscheid nemen van de huidige werkgever door de medewerker. We nemen de levensloop tot nu toe onder de loep en proberen een rode draad hierin te herkennen. Verder brengen we de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten in kaart en maken we een talenten-en drijfverenprofiel. Op basis hiervan bepalen we de persoonlijke ontwikkelpunten.

2. Oriëntatiefase

Welk type functie past het best bij mij: een vaste dienstbetrekking of een interim-functie? Hiernaar doen we tijdens de oriëntatiefase onderzoek. We maken samen met de professional een adequaat en aansprekend persoonlijk profiel en curriculum vitae. Daarnaast verkennen we diverse scenario’s ten aanzien van toekomstig werk en maken een selectie van interessante sectoren en organisaties.

3. Pre-selectiefase

Wat is mijn toegevoegde waarde voor een organisatie? In de pre-selectiefase formuleren we het antwoord op deze vraag. Zo werken we aan een onderscheidende opstelling in de arbeidsmarkt. Verder verbeteren we de intakevaardigheden van de professional volgens ons 8-stappenmodel.

4. Selectiefase

Hoe ga ik potentiële werkgevers of opdrachtgevers actief benaderen? Deze vraag staat centraal in de selectiefase. We maken een plan van aanpak en leren de professional actief netwerken. Daarbij kan hij of zij ook gebruikmaken van het netwerk van FinanceFactor. Samen zoeken we naar een geschikte positie op de arbeidsmarkt. Met als doel een uitdagende vervolgstap te vinden die aansluit bij de wensen en behoeften en die de professional weer vertrouwen en plezier in het werk geeft.

5. Nazorgfase

Een maand na afronding van het traject vindt er nog één coachgesprek plaats, waarin we het verloop van het outplacementtraject evalueren.

Begeleiding outplacement

Professionals worden begeleid door Albert Allmers, coach en impresario van FinanceFactor. Deze maatwerkbegeleiding vindt plaats volgens ons Outplacementprogramma. De coaching is gebaseerd op loopbaanzelfsturing. Daarom wordt van medewerkers gevraagd tussen de sessies door huiswerkopdrachten te verrichten.

Honorarium outplacement

Het honorarium bedraagt € 6.000,- exclusief BTW voor het volledige outplacementtraject. Gespreksvoorbereiding en verslaglegging, werkmateriaal, telefonisch contact en contact per e-mail zijn inbegrepen.

 

Contact verzoek

Vul onderstaand formulier in om met ons in contact te komen.

Meer informatie?

Bel ons overdag, ’s avonds of in het weekend. FinanceFactor werkt 16/7
Ons telefoonnummer is 085-041 0441 of stuur een email naar info@financefactor.nl