Executive coaching

Als financieel manager of executive finance professional heeft u soms behoefte aan een klankbord. Een executive coach. Een persoonlijke CFO-coach voor uzelf, of een managementcoach in het belang van uw onderneming. Bijvoorbeeld als uw onderneming in een turbulente periode verkeert en iedereen naar u kijkt voor oplossingen. Als er teveel druk op uw schouders ligt, waardoor werk en privé uit balans raken. Of als u het gevoel heeft dat u - of één van uw finance professionals - op de verkeerde plek zit. In onze executive coaching aanpak bepalen we het individuele potentieel van de coachee op basis van aanleg en sterke dan wel minder sterke competenties. Vervolgens vertalen we dit naar de functie waarin hij of zij werkzaam is, de loopbaanambitie, en de wensen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Hierbij werken we biografisch: we identificeren en benoemen rode draden in werk en leven.

Onze executive coaching aanpak: (h)erkenning en bewustwording

coaching aanpak

Intake en informatie
Wat is het doel van de opdrachtgever en van de coachee zelf? Klikt het tussen coach en coachee en wat zijn de wederzijdse verwachtingen? En hoe ziet het coachingstraject er concreet uit?

Onderzoek
In deze fase worden diverse persoonlijkheidstesten (EQ en IQ) uitgevoerd, waarbij de focus primair ligt op persoonseigenschappen, beïnvloedingsvermogen, affiniteiten en drijfveren.

Analyse, afstemming en informatie-uitwisseling
Op basis van de testuitkomsten worden de sterkten en zwakten vastgesteld. Hierbij leggen we de relatie tussen de persoon, zijn of haar werk en de wensen en ambities.

Plan van aanpak en coachingssessies
In deze stap gaan we actief aan de slag met de persoonlijke kwaliteiten, het ontwikkelpotentieel en helpende en belemmerende competenties. Deze vertalen we in concrete stappen en acties.

Evaluatie en rapportage
Elk coachingstraject sluiten we af met een coachingsverslag en verantwoording door FinanceFactor, en een kwaliteitsevaluatie door de deelnemer en de opdrachtgever.

Individueel maatwerk. Maximale verdieping. Hoog rendement.

Aantoonbare verbetering in functioneren
Betere zelfreflectie ten aanzien van gedrag
Meer begrip en herkenning van sterkten en zwakten
Groter zelfsturend vermogen
Praktische handvatten voor verdere ontwikkeling
Inzicht in de toegevoegde waarde voor een organisatie

Onze executive coach: Albert Allmers

‘Je gaat niet naar een coach om het verleden te veranderen, maar om de toekomst vorm te geven’
‘Coaching is een kortdurende professionele vriendschap

Albert Allmers (1966) heeft, met meer dan 20 jaar nationale en internationale ervaring, zijn sporen in de recruitmentbranche verdiend. Hij vervulde onder meer bij Rekenmeesters en Yacht diverse functies op het gebied van management, marketing en sales. Daarbij gaf hij leiding aan verschillende managementteams in ondernemingen op het gebied van detachering, werving en selectie, executive search en consulting. Daarnaast is hij reeds jaren een betrokken en persoonlijke coach voor financials en is hij verbonden aan de 5-daagse opleiding ‘Controller in 1 Week’ en de opleiding ‘Certified Business Controller’.

Om de ontwikkelingen binnen het vak van Coaching te blijven volgen heeft Albert onlangs zijn opleiding Postgraduate “Executive Coaching” aan de VU te Amsterdam afgerond. Hij is aangesloten bij het NOBCO, de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland, en hij werkt continu aan de professionalisering van het coachvak. Om ook Raden van bestuur te kunnen coachen op het gebied van corporate governance, heeft Albert in 2020 de commissarissencyclus aan Nyenrode Universiteit succesvol doorlopen: een academische Commissarissenopleiding die een brede basis voor professionele invulling van het commissariaat realiseert en inzicht geeft in de processen van besluitvorming en de dynamiek in de boardroom.

 

Contact verzoek

Vul onderstaand formulier in om met ons in contact te komen.

Meer informatie?

Bel ons overdag, ’s avonds of in het weekend. FinanceFactor werkt 16/7
Ons telefoonnummer is 085-041 0441 of stuur een email naar info@financefactor.nl