Onderzoek: finance professionals zien genoeg kansen op de arbeidsmarkt, maar zijn behoudend in hun overstap

Ontwikkelingen zoals digitalisering in combinatie met schaarste op de arbeidsmarkt brengen volop beweging in het vak van finance professionals. Albert Allmers, directeur FinanceFactor: “de finance wereld is veranderd van een verplicht nummer (er moet een jaarrekening komen) naar een intelligente functionaliteit die het hart van een organisatie doet kloppen.” Logisch dat ook finance professionals hun kansen zien, hoewel uit onderzoek blijkt dat zij nog wel een tikkeltje behoudend zijn in hun switch naar andere posities. 

FinanceFactor en ZiPconomy hebben eind 2022 een groot onderzoek uitgevoerd onder hoogopgeleide finance professionals. Kernvraag is wat de voornaamste trends en ontwikkelingen in het vakgebied zijn en wat deze betekenen voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij is ook ingezoomd op hun positie op de arbeidsmarkt in het algemeen en meer specifiek de interim-markt.

Volop beweging

De huidige arbeidsmarkt kenmerkt zich door schaarste. Daardoor ligt de macht bij de kandidaten wordt beweerd in de publieke opinie. Ook is de trend waarneembaar dat (jonge) professionals, ingegeven door hoge tarieven, beginnen als zelfstandig interim-manager en denken dat de bomen tot in de hemel groeien. Wat doet de finance professional en hoe kijkt deze aan tegen de eigen arbeidsmobiliteit?

Als gevolg van de belangrijkste trends en ontwikkelingen, met digitalisering op één en versmelting van finance met IT op twee, is het vak van de finance professional volop in beweging. In combinatie met schaarste geeft dit duidelijk meer beweging op de arbeidsmarkt, want meer dan de helft van de respondenten uit het onderzoek zegt regelmatig benaderd te worden voor een andere functie. Ruim 20 procent zegt zelfs uit meerdere functies of opdrachten te kunnen kiezen. Albert Allmers, directeur FinanceFactor: “de finance wereld is veranderd van een verplicht nummer (er moet een jaarrekening komen) naar een intelligente functionaliteit die het hart van een organisatie doet kloppen. Als een aorta waarlangs het geld in de organisatie gepompt wordt. De veranderingen en investeringen in een organisatie volgen elkaar steeds sneller op. Finance heeft de helicopterview en een verbindende rol. Wij zien dat veel professionals kansen zien en wisselen van baan, ze verzelfstandigen zich of overwegen dat te doen.” Uit het onderzoek blijkt dat een flink deel van de respondenten zich laat bemiddelen door een bureau. Een bemiddelaar wordt vooral gezien als een netwerkmogelijkheid, deze vergroot kansen en inzet op andere posities omdat er sprake is van elkaar kennen.

Behoudend overstappen

Als er dan zoveel keuze is, welke afwegingen zijn dan leidend voor het aanvaarden van een andere positie? Opvallend genoeg is er geen sprake van overmoedig handelen, ook niet met behulp van een bemiddelaar. De finance professional handelt pragmatisch, nuchter en misschien wel een tikkeltje conservatief. Want maar liefst 75 procent van hen kiest meer behoudend, namelijk een functie passend bij kennis en kunde. Ook een promotie vindt overwegend alleen plaats als hij of zij eraan toe is zegt ruim een kwart van de respondenten. Degene met lef die een functie aanvaardt waar hij of zij nog niet aan toe is, is met slechts drie procent bijna een uitzondering.

Flexibiliteit is een belangrijke afweging voor het aanvaarden van een andere positie, evenals maatschappelijke relevantie. Interim-manager Geert van Meerveld zoekt in zijn werk vooral uitdaging, afwisseling en blijven leren. Dat zijn de redenen geweest om het interim vak in te gaan. Vanuit de (bredere) rol van CFO bijdragen aan maatschappelijke relevantie van een organisatie in combinatie met waardecreatie, is zijns inziens de hedendaagse toegevoegde waarde van de CFO. “Ik prefereer een dergelijke rol binnen organisaties die een relevante maatschappelijke bijdrage leveren en impact hebben. Als ik zou moeten kiezen tussen een opdracht in het sociaal maatschappelijk domein of één in de commerciële wereld, kies ik het eerste. Omdat ik denk dat daar meer impact te maken is.”

Interim-management: de leukste opdrachten kiezen

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de finance professional niet primair gedreven wordt door beloning. Interim professionals geven aan dat flexibiliteit en controle over de eigen carrière belangrijke componenten zijn in hun kijk op de arbeidsmarkt. Men ziet kansen om in diverse organisaties werkzaam te zijn en ervaart de luxe van nee zeggen en selectief kunnen zijn; ‘ik kies de leukste opdrachten’.

Uit de respons blijkt een groot verschil in tarifering tussen de interim controller en CFO, namelijk een gemiddeld tarief van 96 euro (controller) versus 137 euro (CFO) per uur. Het gemiddeld uurtarief van 110 euro voor de finance interim professional is lager dan het gemiddelde voor alle interim-managers. Dat lag volgens onderzoek in 2021 door de Raad voor Interim Management onder interim-management bemiddelingsbureaus op gemiddeld 128 euro. De verschillen per sector zijn niet heel groot. Opvallend is dat in de zorg hogere tarieven gelden dan bijvoorbeeld industrie en technologie, media & telecom, terwijl onder de respondenten veel minder finance professionals werkzaam zijn in de zorg. Een kans voor finance professionals?

De gemiddelde opdrachtduur van de interim finance professional bedraagt 13,8 maanden, hoger dan het gemiddelde van alle interim-managers. Dat was in 2021 gemiddeld 11 maanden.

De interim-professionals uit dit onderzoek verkrijgen hun opdrachten overwegend via bemiddelingsbureaus, een opsteker voor de bureaus. Finance professionals zijn wars van marktplaatsen om hun opdrachten te scoren en ook LinkedIn blijkt geen opdrachtgenerator. Het eigen netwerk wel, mensen bouwen aan hun eigen reputatie en verkrijgen zo warme aanbevelingen en worden (terug)gevraagd voor opdrachten.

Meer lezen over de toekomst van de finance professional?

Het rapport ‘Finance professionals bekennen kleur’ is het resultaat van een groot onderzoek door FinanceFactor en ZiPconomy onder hoog opgeleide finance professionals naar de toekomst van het vakgebied. Van de respondenten is het merendeel CFO (27 procent) of controller (45 procent). In het onderzoek staat de vraag centraal wie de finance professional van morgen is en hoe gaat deze omgaat met ontwikkelingen en de veranderende rol.

Download het rapport ‘Finance professionals bekennen kleur‘ [pdf] 

Of beluister de podcast ‘Hoe kunnen finance professionals hun transformatie slim organiseren?‘ op Spotify (30 minuten). Daarin gaan Albert Allmers en Joke Twigt, redacteur en onderzoeker bij ZiPconomy, nader in op de onderzoeksresultaten.

Voor meer informatie neem contact op met Albert