FinanceFactor treedt toe tot netwerkorganisatie RIM

FinanceFactor, impresario organisatie actief binnen de nichemarkt finance, wordt lid van de Raad voor Interim Management (RIM). Collegiale intervisie en bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied zijn redenen voor directeur en oprichter Albert Allmers om tot dit netwerk toe te treden.

FinanceFactor is een bemiddelingsbureau in interim-management en executive search van hoog opgeleide finance professionals. Tot hun opdrachtgevers behoren toonaangevende organisaties door heel Nederland. Bekend en onbekend, nationaal en internationaal werkzaam.

“Wij prijzen ons gelukkig met mooie opdrachten en enorme groei in de tien jaar dat we bestaan,” zegt Allmers. “Onze visie op recruitment is dat de beste match alleen tot stand komt door te werken vanuit de drijfveren en passie van de professional, niet door de wensen van de opdrachtgever centraal te stellen. Door onze unieke, persoonlijke werkwijze is FinanceFactor uitgegroeid tot meer dan een executive search en interim-management organisatie, namelijk een gewaardeerd partner voor zowel finance professionals als werkgevers. Wij hechten eraan dat het vakgebied zich blijft professionaliseren, dat is een van de redenen om ons aan te sluiten bij netwerkorganisatie de RIM.”

Kwaliteit is een andere pijler waarop FinanceFactor drijft. Zij zijn als een van de eerste bemiddelingsbureaus Privacy Verified voor Documentcertificering, wat betekent dat hun privacyverklaring en/of verwerkingsovereenkomst de privacy aantoonbaar waarborgt. Daarnaast is het doel voor 2023 certificering volgens ISO9001 te behalen. “Hiermee borgen wij de kwaliteit van het bemiddelingsproces,” licht Allmers toe. Dat de RIM-bureaus met een gedragscode werken, is voor FinanceFactor ook een reden om zich aan te sluiten bij dit netwerk. Zij ziet dit als een toetssteen voor het leveren van kwaliteit.

FinanceFactor verheugt zich op collegiale intervisie en samenwerking in het netwerk van de RIM!

Voor meer informatie neem contact op met Albert