Executive finance professionals kunnen niet zonder zelfkennis en zelfreflectie

In de koers die organisaties volgen om bij te blijven in de huidige tijdgeest en/of crises te beteugelen, spelen executive finance professionals een steeds grotere rol. Zij menen dat zelfkennis nodig is om beter toegerust te zijn op hun brede rol, blijkt uit het tweede kwartaalonderzoek dat onder het Expertpanel van FinanceFactor is gehouden.

In deze tijd van opvolgende crises worden organisaties uitgedaagd om mee te gaan in verschillende transformaties, transities en vernieuwingen. Wat betekent dat voor de executive finance professional als mens en leider? In turbulente tijden is het belangrijk om te weten wat je kracht is en hoe je daarin komt of blijft. Oftewel: hoe belangrijk is het hebben van zelfkennis en zelfreflectie?

Dat was de kernvraag van het tweede kwartaalonderzoek onder het Expertpanel van FinanceFactor. Een panel van 25 executive finance professionals die ieder op hun eigen manier betrokken zijn bij het financiële vakgebied. In dit tweede trendrapport leest u hoe het Expertpanel denkt over de vraag wat hen als mens en leider maakt wie ze zijn.

Vijf take-aways   

De belangrijkste meningen over en adviezen voor de markt van het Expertpanel

  • Over het belang van zelfreflectie bestaat enorme consensus: het Expertpanel geeft een 8,8 aan de relevantie om te werken aan sterke en zwakke kanten. Voor de mate waarin zij hier zelf actief aan werken geven zij zichzelf een lager cijfer, een dikke zeven.
  • Waar ligt dat lagere cijfer aan? vroegen we. Het belangrijkste obstakel om te werken aan zelfkennis is gebrek aan tijd. De waan van de dag overheerst.
  • De executive finance professional is allang niet meer de boekhouder van een organisatie. Verandering, mogelijke groei en de macht van aandeelhouders zijn scenario’s waarin hij of zij een belangrijke rol vervult. Het Expertpanel meent dat zelfkennis nodig is om beter toegerust te zijn op hun brede rol.
  • Het Expertpanel vindt de praktijk – bijvoorbeeld door het actief vragen van feedback – de meest effectieve manier om zelfkennis te ontwikkelen of te vergroten.
  • Met het veelvuldig benoemen van de zwakke eigenschap ‘ongeduld’ geeft het Expertpanel een heel eerlijk kijkje naar binnen. Vooral omdat zij deze eigenschap niet toedichten aan de gemiddelde executive finance professional.

De resultaten uit dit onderzoek zijn vooral heel bevestigend voor Albert Allmers, directeur en initiatiefnemer van FinanceFactor, in relatie tot zijn ervaring in de praktijk. “De executive finance professional heeft aanleg voor perfectionisme en vasthouden aan eigen kwaliteitsstandaarden. Daarom vinden zij het hebben van zelfkennis ook vooral waardevol voor de organisatie waarin zij werken en het resultaat dat zij moeten en willen bereiken. De zelflerende professional is de professional die voortdurend openstaat voor feedback uit zijn of haar omgeving. Als je dat goed kan, leer je jezelf kennen en ontwikkel je continu door.”

Download hier het hele trendrapport.

De vorming van het Expertpanel is voortgekomen uit onze wens om onze sector te ondersteunen met relevante en interessante informatie. Dat hebben wij eind vorig jaar voor de eerste keer gedaan in samenwerking met het online kennisplatform ZiPconomy. Toen is grootschalig onderzoek verricht naar de toekomst van de finance professional 2.0. De uitkomsten resulteerde in het rapport Finance Professionals bekennen kleur. De positieve ontvangst daarvan heeft geleid tot het voornemen om in een regelmatige frequentie – eenmaal per kwartaal – van ons te laten horen om zo bij te dragen aan de verdere ‘volwassenwording’ van de branche. In het eerste kwartaalonderzoek onder ons Expertpanel keken we naar wat de huidige tijdgeest deed met organisaties en de rol van de executive finance professional.

Voor meer informatie neem contact op met FinanceFactor