Executive finance professionals hebben een stevige vinger in de pap in de koers van organisaties in transitie

In de koers die organisaties volgen om bij te blijven in de huidige tijdgeest en/of crises te beteugelen, spelen executive finance professionals een steeds grotere rol. Door risicomanagement en scenarioplanning zijn zij van grote waarde, blijkt uit het eerste kwartaalonderzoek dat onder het Expertpanel van FinanceFactor is gehouden. 

In deze tijd van opvolgende crises worden organisaties uitgedaagd om mee te gaan in verschillende transformaties, transities en vernieuwingen. Alles draait om verandering, sneller gaan of meer creëren. Jaagt de executive finance professional deze versnellingen aan of trapt hij juist op de rem?

Dat was de kernvraag van het eerste kwartaalonderzoek onder het Expertpanel van FinanceFactor. Een panel van 25 executive finance professionals die ieder op hun eigen manier betrokken zijn bij het financiële vakgebied. In dit eerste trendrapport leest u hoe het Expertpanel denkt over de vraag of in organisaties alles anders, sneller en meer moet of toch niet.

Vijf take-aways
De belangrijkste meningen over en adviezen voor de markt van het Expertpanel

  • Organisaties krijgen het cijfer 7 voor adequaat en met de juiste timing/balans inspelen op crises en andere omgevingsfactoren.
  • Om bij te blijven in de huidige tijdgeest en/of crises te beteugelen moeten organisaties op zijn minst digitalisering en datagestuurd werken doorvoeren in hun bedrijfsvoering. Ook cyber security is van belang om een veilige werkomgeving te creëren en informatisering effectief te laten zijn.
  • De executive finance professional zelf moet ook iets doen om te bouwen aan een (financieel) gezonde organisatie in crisistijd. ’Focus op efficiëntie van bedrijfsprocessen, nieuwe manier van werken en winst maken’ en ‘Leiderschap tonen; medewerkers leiden in veranderende bedrijfsvoering’ staan bij het Expertpanel op een gedeelde eerste plaats.
  • Duidelijk is dat het Expertpanel vindt dat de executive finance professional actief een positie moet innemen. Bijna niemand ziet zichzelf als een persoon die zich onthoudt van een eigen mening of advies. In die actieve rol is de executive finance professional vooral een scheidsrechter: iemand die het management van een organisatie ter verantwoording roept en (mede) bepalend is in de koers die uitgezet wordt.
  • Om succesvol te zijn als organisatie is wendbaarheid het toverwoord. Het betekent overigens dat organisaties er niet aan ontkomen om risico’s te nemen. Zolang deze overwogen en gecalculeerd plaatsvinden, worden deze gerekend tot gezond ondernemerschap. Dat de executive finance professional een belangrijke rol speelt in risicomanagement en scenarioplanning, mag duidelijk zijn.

Download hier het hele trendrapport.

De vorming van het Expertpanel is voortgekomen uit onze wens om onze sector te ondersteunen met relevante en interessante informatie. Dat hebben wij eind vorig jaar voor de eerste keer gedaan in samenwerking met het online kennisplatform ZiPconomy. Toen is grootschalig onderzoek verricht naar de toekomst van de finance professional 2.0. De uitkomsten resulteerde in het rapport ‘Finance Professionals bekennen kleur‘. De positieve ontvangst daarvan heeft geleid tot het voornemen om in een regelmatige frequentie – eenmaal per kwartaal – van ons te laten horen om zo bij te dragen aan de verdere ‘volwassenwording’ van de branche.

Voor meer informatie neem contact op met FinanceFactor