‘Een leven lang leren’

Tien jaar geleden startte ik Finance Factor vanuit de impresario gedachte. Net zoals artiesten een impresario inschakelen om hun zakelijke belangen en het verloop van hun carrière te behartigen, wilde ik dat Finance Factor meer zou zijn dan een executive search bureau. Als impresario zoom ik juist in de ‘superblauwe’ financiële wereld, bewust in op de menselijke kant van het vak: de persoon staat voor mij centraal. Ik zet me optimaal in om finance professionals in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling te ondersteunen.
Deze week sprak ik een 58-jarige financieel directeur die zich afvroeg of er nog wel kansen voor hem zijn op de arbeidsmarkt. Hij wil eigenlijk nog een stap maken. Ik gaf hem het voorbeeld van de CFO die ik even daarvoor aan de lijn had gehad en vertelde dat hij kon kiezen uit zes proposities voor een nieuwe opdracht. Waarom wordt hij continu gebeld? Omdat hij in zichzelf is blijven investeren.
Mijn overtuiging is: ‘je bent zo oud als je het laatst in jezelf hebt geïnvesteerd’. Ik zie mensen die qua cv stokoud zijn bij 42 jaar. Want zij hebben na hun studie niets meer aan kennis binnengehaald. Zolang je dat wel doet, blijf je scherp, jeugdig en ontwikkel je zelfvertrouwen. Ook als je 58 jaar bent en nog een stap wilt maken.

Personal Profit & Loss

Aan de finance professional hoef ik dit niet uit te leggen: tegenover kosten moeten inkomsten staan. Dus wat gebeurt er met een bedrijf als dat niet meegaat met ontwikkelingen en in zijn eigen organisatie investeert? Juist… dan wordt het moeiteloos ingehaald door de concurrent. Datzelfde geldt voor de interim professional, of deze nu vast in dienst is bij een organisatie of zich als zelfstandige op de markt beweegt. Je wordt ingehaald door de nieuwe generatie, die veelal goedkoper is of, erger, door je eigen generatie die wel in zichzelf investeert.
Vaak krijg ik als excuus te horen dat er geen opleidingsbudget beschikbaar is. Dan stel je dus je professionele kennis en vaardigheden en daarmee de mate van je courantheid afhankelijk van het feit of jij of je werkgever budget beschikbaar stelt? Wake-up professional! Die verantwoordelijkheid ligt geheel en al bij jou zelf. Als je binnen een organisatie niet de stap kunt maken om je te ontwikkelen, kom dan in beweging. Blijf kritisch op wat je dagelijks doet, anders word je iedere keer voor hetzelfde klusje gevraagd en sta je op een dag stil.

Dagelijkse portie FD

Investeren in jezelf verrijkt je en hoeft geen geld te kosten of afgesloten te worden met een certificaat of diploma. Het kan ook vrijwilligerswerk zijn voor een organisatie die iets doet wat dichtbij jouw drijfveren ligt. Finance Factor organiseert in samenwerking met Habitat jaarlijks bouwreizen naar ontwikkelingslanden, zoals Malawi. Een reis van twee weken waarin we bouwmaterialen en lokale arbeiders sponsoren en samen een huis bouwen. Zo’n project is een boost voor je eigen ontwikkeling. Want het gaat niet alleen om ‘iets goeds doen’, maar ook om je eigen westerse normen thuis te laten en je aan te passen aan die van een andere cultuur. Daar leer je van.
Vakliteratuur en nieuws is een ander voorbeeld van low budget persoonlijke ontwikkeling. Begin je dag met Het Financieele Dagblad. De actualiteit volgen en weten wat er in de maatschappij gebeurt, stelt je in staat de impact daarvan op organisaties te bepalen. Leerzaam dus, want daarmee bepaal je je eigen marktwaarde. Niet eenmalig, maar telkens weer. Een leven lang leren past in de impresario gedachte van Finance Factor en van mijzelf als coach en begeleider in de ontwikkeling van jou als finance professional.

Voor meer informatie neem contact op met Albert