Een leven lang leren’ is een must voor professionals én organisaties om doorstroom arbeidsmarkt te bevorderen

In de adviezen aan de politiek voor arbeidsmarktbeleid pleiten onder andere de SER en commissie Borstlap voor ‘een leven lang leren’. Albert Allmers, directeur van FinanceFactor, gaat nog een stap verder. Wat hem betreft zou het bedrijfsleven verplicht moeten worden om permanente educatie te faciliteren. Ook voor hun tijdelijk personeel, zoals interim-managers, om zodoende doorstroom op de arbeidsmarkt te activeren en schaarste te bestrijden.

Een van de antwoorden op de problematiek van schaarste op de arbeidsmarkt is doorstroom stimuleren, meent Albert Allmers, directeur van FinanceFactor en bemiddelaar van finance professionals. En niet alleen voor een gezonde arbeidsmarkt is het investeren in de kennis en competenties van werknemers van groot belang; ook voor zijn of haar eigen duurzame inzetbaarheid is permanent leren een must, betoogt hij.

Ingehaald
“Ik hoef niemand uit te leggen dat als een bedrijf niet meegaat met ontwikkelingen en in zijn eigen organisatie investeert, het moeiteloos wordt ingehaald door de concurrent. Datzelfde geldt voor de finance professional, of deze nu vast in dienst is bij een organisatie of zich als zelfstandige op de markt beweegt. Je wordt ingehaald door de nieuwe generatie, die veelal goedkoper is of, erger, door je eigen generatie die wel in zichzelf investeert. Dus ik ben groot voorstander van ‘een leven lang leren’ en sluit me aan bij de adviezen die de SER en commissie Borstlap eerder al aan de politiek gaven over arbeidsmarktbeleid. Daarin wordt ook voor permanente educatie gepleit. De arbeidsmarkt raakt verstikt en het bevorderen van doorstroom is een antwoord op het vastlopen daarvan.”

Duurzame inzetbaarheid
Wat Allmers betreft moeten finance professionals zelf hun verantwoordelijkheid nemen en zich niet verschuilen achter het al dan niet beschikbaar zijn van opleidingsbudgetten in organisaties. Ook niet als zij op interim basis werken. Allmers: “Ik zie interim-managers die zichzelf uithollen. Ze zijn zo betrokken bij hun opdracht dat ze soms 60 uur per week werken, maar investeren niet in hun eigen ontwikkeling. Mijn advies: blijf kritisch op wat je dagelijks doet, anders word je iedere keer voor hetzelfde klusje gevraagd en sta je op een dag stil. En wat je zeker wilt voorkomen is een ‘mismatch’. Hier heb je als finance professional zelf invloed op. Enerzijds door jezelf te kennen, anderzijds door te blijven investeren in je kwaliteiten. Niet eenmalig, maar continu. Zo creëer je je eigen duurzame inzetbaarheid en kan je voldoen aan de huidige en toekomstige vraag in de markt.”

Doorstroom bevorderen
Allmers vraagt zich af in hoeverre het bedrijfsleven verplicht kan of moet worden om in opleiding te investeren en neemt een voorbeeld aan het Belgische arbeidsmarktmodel. Daar is het verplicht om outplacement aan te bieden (onder andere bij arbeidsongeschiktheid) en gaan er enorme budgetten rond voor inkoop van opleiding, assessment en coaching. Doorstroom bevorderen is in België heel normaal. In Nederland hebben de corporate bedrijven dergelijke faciliteiten wel op orde, maar het MKB heeft nog een weg te gaan. “Organisaties hebben een grondhouding om mensen af te schermen van de arbeidsmarkt uit ‘angst’ hen kwijt te raken, helemaal na in hen geïnvesteerd te hebben. Maar door te investeren leert iemand zichzelf kennen en wordt uitgedaagd (nieuwe) stappen te zetten. De organisatie is daar ook bij gebaat, waarom? Dat drukt deze quote heel treffend uit: ‘CFO: What if we invest in our people, and they leave? CEO: What if we don’t, and they stay?’.

Een leven lang leren past in de impresario gedachte van FinanceFactor en van Allmers als coach en begeleider in de ontwikkeling van finance professionals. Net zoals artiesten een impresario inschakelen om hun zakelijke belangen en het verloop van hun carrière te behartigen, wil FinanceFactor meer zijn dan een executive search bureau. Als impresario van finance professionals worden hun carrièrewensen en behoeften centraal gesteld. Zodra iemand onderdeel is van het FinanceFactor netwerk, worden zij aangemoedigd om inspiratie op te doen binnen de FinanceFactor Permanente Educatie Academy. Dit is een kwalitatief online E-Learing programma waarin onbeperkt toegang wordt gegeven aan 50 verschillende modules met in totaal ruim 100 PE-punten. Het programma bestaat onder meer uit modules op het gebied van Blockchain, Risk Management, IFRS, US GAAP, Soft Skill development, Big Data, etc.

Meer info over de mogelijkheden van de Finance Factor Academy? Neem contact op met het Albert Allmers op 06 21 211750 of albert.allmers@financefactor.nl

Voor meer informatie neem contact op met Albert