De finance professional die zijn transformatie slim organiseert, heeft de toekomst

De rol van de finance professional is sterk in beweging. Dat blijkt uit een groot onderzoek van FinanceFactor en ZiPconomy onder hoog opgeleide finance professionals. In het onderzoeksrapport, dat deze week verschijnt, staat onder meer dat zij digitalisering als een van de sterkst groeiende ontwikkelingen zien. Dat vraagt vaardigheden om data in de breedte van de business te interpreteren. Hierdoor verandert hun rol structureel van ‘blauwe’ controller naar tactisch en strategisch partner in business. De transformatie naar andere vaardigheden en competenties onderkennen zij, maar geven ze overwegend traditioneel vorm.

Onze samenleving verandert op dit moment ingrijpend met transities in de energiemarkt, milieu, woningmarkt, et cetera. Deze ontwikkelingen hebben effect op de arbeidsmarkt en mobiliteit van mensen. FinanceFactor en ZiPconomy hebben een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de finance professional 2.0. Kernvraag is wat de voornaamste trends en ontwikkelingen in het vakgebied zijn en wat deze betekenen voor hun eigen ontwikkeling en hun positie op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen vakgebied en werk
Finance professionals zijn overwegend positief over hun toekomst. In de top drie van de trends en ontwikkelingen noemen zij digitalisering op één, gevolgd door integratie van IT en verduurzaming op de tweede en derde plek. Zij zien hun rol als gevolg daarvan veranderen van sec control naar een brede interpretatie van cijfers voor besturing van de business. Deze transformatie zien zij met vertrouwen tegemoet
Door de ontwikkelingen in de markt zien finance professionals hun werk veranderen. Het werk vraagt duidelijk meer inzicht in andere processen van een organisatie en het vermogen om buiten de eigen afdeling te kijken, vindt 62 procent van de respondenten. De digitalisering en hoeveelheid aan data betekent dat het werk analytischer wordt, denkt ruim 48 procent.
Het succesvol maken van een organisatie (50 procent), efficiëntie en zorgen voor een betrouwbare bedrijfsvoering (45 procent) vinden finance professionals het meest belangrijk in hun werk. Belangrijker dan zingeving (9 procent) en beloning (ruim 5 procent). Ook werkgeluk scoort relatief laag met 11 procent.

Arbeidsmarkt en -mobiliteit
Uit de respons wordt duidelijk dat de finance professional niet primair gedreven wordt door beloning. Terwijl een trend waarneembaar is dat meer professionals zich verzelfstandigen vanwege veronderstelde hoge beloning en toenemende druk op de arbeidsmarkt. Daarom is ingezoomd op de interim-markt.
Het gemiddeld uurtarief van 110 euro voor de finance professional is lager dan het gemiddelde voor alle interim-managers. Dat lag volgens eerder onderzoek op gemiddeld 128 euro. De gemiddelde opdrachtduur bedraagt 13,8 maanden, hoger dan het gemiddelde van alle interim-managers. Dat was in 2021 gemiddeld 11 maanden (bron: onderzoek Raad voor Interim Management in 2021 onder interim-management bemiddelingsbureaus).
De schaarste op de arbeidsmarkt leidt tot kansen: 32 procent wisselt van baan en 21 procent verzelfstandigt zich of overweegt dat te doen. De finance professional is echter behoudend in de afweging om over te stappen naar een andere positie: 75 procent van hen kiest namelijk een functie passend bij kennis en kunde.

Toekomst: van blauw naar kleur
Kijkend naar de toekomst heeft de data-analyticus in combinatie met control & advies de toekomst, zegt 61 procent van de respondenten. Accounting zal meer verdwijnen. De groeipotentie zit in de behoefte aan strategische advisering en het vergroten van de actieradius van de finance professional. Dat vraagt andere competenties. De financieel expert zal vaardigheden moeten meebrengen om data in de breedte van de business te interpreteren. Dan verandert de ‘blauwe’ controller naar tactisch en strategisch partner in business. Hoe doet de finance professional dat?

Traditioneel kleuren
De respondenten her- en erkennen dat zij als beroepsgroep een transformatie doormaken en een bredere blik op organisaties nodig hebben. Toch zien zij hun eigen ontwikkeling meer in harde skills, zoals analytisch vermogen (27 procent) dan in bijvoorbeeld competenties om medewerkers te leiden in veranderende bedrijfsvoering (9 procent).
Ook de wijze waarop zij aan persoonlijke ontwikkeling werken is overwegend pragmatisch. De finance professional zoekt het voornamelijk in het bijwonen van workshops, lezingen en masterclasses (61 procent). Ook het volgen van algemene media (zoals het journaal, het Financieele Dagblad, nieuwsradio) is met 41 procent een pragmatische tweede manier. Directe vormen van persoonlijke ontwikkeling, zoals coaching en intervisie zijn duidelijk minder vertegenwoordigd.

Slim kleuren
Dat zij nog vooral conventioneel naar hun persoonlijke ontwikkeling kijken, lijkt opvallend maar is logischer als men het DNA en waardenprofiel van de finance professional bekijkt, meent Albert Allmers, directeur en initiatiefnemer van FinanceFactor in zijn reflectie op de resultaten van het onderzoek. “Financials zijn heel rationeel en vooral bezig met waar zij goed in zijn. De aard van hun werk vraagt ook om analyse en ratio. Beheersing van die vaardigheden staat vrijwel garant voor succes en de neiging om minder introspectief te zijn ligt op de loer. Het is mijn overtuiging dat als zij bewuster zijn van hun onderliggende waarden, zij de transformatie kunnen maken van de ‘blauwe’ rationele financial naar een kleurrijker professional.”

Zijn advies aan de finance professional is: “De transformatie kan je wel maken, maar niet alleen. Organiseer een team om je heen waarin de juiste persoon op de juiste plek zit.” Een brede organisatieblik verkrijgen betekent volgens Allmers niet per definitie dat de finance professional zélf soft skills moet ontwikkelen die minder bij zijn natuurlijke DNA passen. Het is de finance professional die zich bewust is van zijn eigen blind spot en actief op zoek gaat naar aanvulling van anderen daarop, die succesvol is. Met andere woorden: de finance professional die zijn transformatie slim organiseert heeft de toekomst.

Het rapport ‘Finance Professionals bekennen kleur’ is het resultaat van een groot onderzoek door FinanceFactor en ZiPconomy onder hoog opgeleide finance professionals naar de toekomst van het vakgebied. Van de respondenten is het merendeel CFO (27 procent) of controller (45 procent). In het onderzoek staat de vraag centraal wie de finance professional van morgen is en hoe gaat deze omgaat met ontwikkelingen en de veranderende rol. De feitelijke onderzoeksresultaten zijn letterlijk van een ‘gezicht’ voorzien door middel van vier grote interviews met finance professionals; mooie, inhoudelijke en persoonlijke portretten van vier mensen uit het vak.

Dit marktonderzoek onder finance professionals is in 2022 voor de eerste keer gehouden. De bedoeling is dit onderzoek tweejaarlijks te herhalen, zodat daarmee een marktmonitor ontwikkeld wordt.

Download het rapport ‘Finance Professionals bekennen kleur’ [PDF]

Voor meer informatie neem contact op met FinanceFactor