De executive finance professional claimt eigenaarschap bij invoering van datagedreven werken

Datagedreven werken is werken op basis van feiten die ontstaan door verzamelde data te analyseren. De verandering van sturen op onderbuikgevoel naar onderbouwde beslissingen is groot en betekent ook een organisatieverandering. Met (mede)eigenaarschap neemt de executive finance professional verantwoordelijkheid voor alle aspecten van datagebruik in de organisatie.

Data is onmisbaar voor elk bedrijf. Daar is iedereen het inmiddels wel over eens. Volgens executive finance professionals is het invoeren van datagedreven werken een minimale vereiste voor organisaties om bij te blijven in de huidige tijdgeest. Dat bleek uit eerdere onderzoeken van FinanceFactor. Data is het nieuwe goud. Maar elk bedrijf is anders en heeft eigen redenen en behoeften om gebruik te maken van data. 

In het derde en laatste kwartaalonderzoek van 2023 onder het Expertpanel van FinanceFactor vroegen we hen wat datagedreven werken in organisaties betekent. Hoe krijg je het gedragen in de praktijk? En natuurlijk vroegen we ook naar de rol van de executive finance professional in het werken met data en digitalisering.

Vijf take-aways
De belangrijkste meningen over en adviezen voor de markt van het Expertpanel

  • Het Expertpanel geeft een magere zes aan de bedrijven waarin zij werkzaam zijn voor het hebben van een uitgedachte datastrategie. Bijna 30 procent van de bedrijven scoort een dikke onvoldoende. Toch scoort gelukkig het merendeel een voldoende die tussen de 6 en 9 ligt, waardoor het gemiddelde op een magere zes uitkomt. 
  • Waar ligt het aan, dat bedrijven nog niet voldoende toegerust zijn? vroegen we. Het Expertpanel onderkent nagenoeg unaniem dat de gang naar datagedreven werken een cultuuromslag betekent en ziet dat ook als het grootste obstakel ervan.
  • Nummer 1 reden om datagedreven te willen werken is het op de voet volgen van trends en ontwikkelingen om nieuwe mogelijkheden te benutten en de positie ten opzichte van de concurrent te vergroten.
  • Met (mede)eigenaarschap neemt de executive finance professional verantwoordelijkheid voor alle aspecten van datagebruik in de organisatie. 
  • Het Expertpanel staat er soms alleen voor in het meekrijgen van de organisatie. Anderen prijzen zich gelukkig te werken in een volledig datagedreven organisatie waarin hun team doordrongen is van de nut en noodzaak.

De kern van de uitkomsten van dit kwartaalonderzoek is voor directeur Albert Allmers dat achter datagedreven werken een strategie moet zitten. “Een organisatie moet niet rücksichtsloos aan de gang gaan of denken dat ze er met het implementeren of optimaliseren van een datatool wel zijn. Uit eigen ervaring weet ik dat het begint bij de visie vanuit de top van de organisatie en het uitdragen van eenduidigheid. Daarin past voor mij de rol van de executive finance professional zoals deze zichzelf ook in dit onderzoek ziet; namelijk als navigator. Zij bezitten alle coördinaten om de koers van de organisatie te bepalen. Deze coördinaten zijn niet gebaseerd op een onderbuikgevoel, maar bestaan uit het leveren van harde cijfers en onderbouwde feiten. Finance professionals krijgen met (mede)eigenaarschap nog meer impact in organisaties.”

Download hier het hele trendrapport.

De vorming van het Expertpanel is voortgekomen uit onze wens om onze sector te ondersteunen met relevante en interessante informatie. Dat hebben wij eind vorig jaar voor de eerste keer gedaan in samenwerking met het online kennisplatform ZiPconomy. Toen is grootschalig onderzoek verricht naar de toekomst van de finance professional 2.0. De uitkomsten resulteerde in het rapport ‘Finance Professionals bekennen kleur’. De positieve ontvangst daarvan heeft geleid tot het voornemen om in een regelmatige frequentie – eenmaal per kwartaal – van ons te laten horen om zo bij te dragen aan de verdere ‘volwassenwording’ van de branche. In het eerste kwartaalrapport onder ons Expertpanel keken we naar wat de huidige tijdgeest deed met organisaties en de rol van de executive finance professional. Het tweede kwartaalrapport ging in op zelfkennis en zelfreflectie van de executive finance professional.

Voor meer informatie neem contact op met FinanceFactor