Albert Allmers: 2024 wordt het jaar van innovatie, opschalen en balans

Volgens Albert Allmers, directeur van FinanceFactor, belooft 2024 opnieuw een jaar van transformaties te worden. Zowel vakinhoudelijk, bedrijfsmatig als voor hem persoonlijk ziet hij volop uitdagingen.

De aaneenschakeling van turbulente ontwikkelingen in de wereld – van oorlogen, energiecrisis en hyperinflatie – plaatst organisaties voor flinke uitdagingen. Albert Allmers, bemiddelaar voor C-level finance professionals, schetst twee topics en een persoonlijke verandering voor 2024.

Sociale innovatie

Het is noodzakelijk voor bedrijven, of ze nu groot of klein zijn, om mee te gaan met de veranderingen en zo te handelen dat zij aan de eisen van de nieuwe wereld kunnen voldoen. Transities naar bijvoorbeeld digitalisering worden versneld ingevoerd. “De positie van de finance professional wordt alleen maar belangrijker voor organisaties omdat zij steeds meer als business partner fungeren en impact van veranderingen voor de hele organisatie kunnen door vertalen,” meent Allmers. “Naast datagedreven werken is de toekomstig verplichte ESG-rapportage (Environmental, Social & Governance) een zeer dominant thema voor 2024. Maar meer nog zie ik sociale innovatie opkomen. Technologische vernieuwing, zoals robotisering, vereist sociale vernieuwing. Hoe voorziet een organisatie in de impact op en behoefte van haar medewerkers in deze nieuwe samenstellingen?”

Vast wordt aantrekkelijker

Het jaar 2023 sluiten we af met een piek aan vraag op de arbeidsmarkt en een aanbod dat niet voldoende is. “Ze zijn nauwelijks te vinden, de executive finance professionals,” zegt Allmers. “Voor interim posities niet, maar het inpasbaar krijgen van vaste rollen is een nog groter knelpunt. In het afgelopen jaar nam de interim vraag nog toe, omdat de conversietijd voor invulling van vaste functies oploopt. Maar ik voorspel dat in 2024 vast de overhand gaat krijgen. Dit wordt deels ingegeven door inhuurangst bij bedrijven door wettelijke onzekerheid en regulering. Maar met de hoge transformatiegraad in organisaties, is verandermanagement ‘gewoon’ geworden en heeft ook de vaste manager veranderkundige opgaven. Voor interim professionals zijn deze opdrachten interessant genoeg om voor enige tijd in vaste dienst te gaan. Daarbij omzeilen ze zelf ook de onzekerheid in wetgeving. Wij bij FinanceFactor vinden dit een positieve ontwikkeling, we doen namelijk ook executive search en zijn vol aan het opschalen in deze dienstverlening.“

Loslaten

Ook voor Albert Allmers persoonlijk wordt 2024 een jaar van verandering. Met de komst van operationeel directeur Bregje Kaasjager in het directieteam van FinanceFactor, kan Allmers zich meer richten op niet-operationele taken. “Het DNA waarmee ik als founder het fundament in de organisatie heb gelegd, wil ik bestendigen, bewaken en verder uitbreiden. Daarvoor is het nodig dat ik de organisatie meer loslaat, zodat ik vooral creatiever aan de slag kan gaan. Voor 2024 gaat dit een positief effect hebben op de organisatie, maar zeker ook op mijn persoonlijke levensbalans!”

Voor meer informatie neem contact op met Albert