Login
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Privacyverklaring

Dit privacy statement van FinanceFactor BV is van toepassing op al onze activiteiten en geldt voor zowel professionals als opdrachtgevers.

Wij respecteren de privacy van alle mensen die in contact komen met FinanceFactor. Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (verwerken is elke handeling met betrekking tot een persoonsgegeven, van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.). Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: het bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht/functie. Zonder uw gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren.

Uw rechten

Voordat wij verder ingaan op de gegevensverwerking, wijzen wij u allereerst op uw rechten:

  • Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om ‘vergeten’ te worden. U mag uw toestemming tot verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken. Om uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen kunt u een verzoek indienen (via info@financefactor.nl).
  • Recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
  • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Bij inschrijving, sollicitatie, plaatsing van een kandidaat en bij contactaanvragen van of een overeenkomst aangaan met een opdrachtgever verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. In het PDF-document op deze webpagina vindt u een uitgebreide opsomming van welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken, met welk doel, hoelang we uw gegevens bewaren en met wie wij uw gegevens delen.

Download de privacyverklaring als PDF

Contactgegevens

FinanceFactor BV
Villa Maarheeze
Rijksstraatweg 675|
2245 CB Wassenaar

www.financeFactor.nl/governance
info@financefactor.nl
085 041 0441

FinanceFactor heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

FinanceFactor, 1 mei 2018

Copyright © 2022 FinanceFactor   |  Sitemap   |  Copyright notice   |  Privacyverklaring   |  Klachten
FinanceFactor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close