“Waar bemiddeling soms voelt als een transactie, is dit bij FinanceFactor een partnerschap voor de lange termijn.”

Niels de Vries

Empatho Interim & Advies
Programmadirectie Finance & Control bij de Douane

De opdracht

Oktober 2022 t/m April 2023

Kwartiermaker Risk & Compliance: Het opzetten van een nieuwe afdeling in de bestaande structuur van drie afdelingen binnen Finance & Control. Mede vormgeven van een organisatie- en formatieplan, het werven van nieuwe medewerkers en het neerzetten van een samenwerkingsmodel tussen de vier afdelingen.

LinkedIn profiel
www.empatho.nl

Wie is Niels de Vries

Niels de Vries is een veelzijdige en communicatieve trainer, manager, controller en financial die zich naast resultaatgerichtheid ook sterk maakt voor de persoonlijke verbinding. Hij is 41 jaar, woont in Rotterdam en al gedurende 15+ jaar actief als finance interim professional. Het kijkje in de keuken en cultuur van een organisatie in combinatie met vakinhoudelijke ontwikkeling spreekt hem het meest aan in zijn opdrachten. Het is zijn missie om de blauwe financiële wereld te verbinden met een persoonlijke aanpak. Zijn sterkste wapens daarbij zijn respect, vriendelijkheid en humor.

De klantvraag

Mede naar aanleiding van de toeslagenaffaire is de Douane losgetrokken van de Belastingdienst. Binnen de programmadirectie Finance & Control met drie afdelingen ontstaat de behoefte aan eenvierde afdeling met een toetsende karakter: Risk & Compliance. De contouren van de nieuwe afdeling, evenals de manier van werken volgens het Three Lines Model krijgen vorm. Er is behoefte aan een kwartiermaker die de inhoud van diverse rollen concretiseert, coördineert en implementeert. De vier afdelingen, samengebracht door een volwaardig managementteam, zal succesvol functioneren als er ook een stevig samenwerkingsprincipe ontstaat.

Waarom FinanceFactor

Voor oriëntatie op zijn verdere loopbaan komt Niels terecht bij Albert Allmers, directeur en initiatiefnemer van FinanceFactor. Gewoon eens praten en reflecteren op zijn ervaringen. Dat gesprek typeert Niels als toegankelijk, laagdrempelig en Albert als warme persoonlijkheid. FinanceFactor blijft hem volgen en legt direct contact nadat hij bekendmaakt zich te verzelfstandigen. Met consultant interim-management Rijksoverheid Linda Nieuwenbroek wordt het contact geïntensiveerd, met de opdracht bij de Douane tot gevolg. Dat contact bestaat nog steeds.

De samenwerking met FinanceFactor

De aanpak van de bemiddeling kenmerkt zich door het focussen op de inhoud, zoeken naar de klik en het vertrouwen om deze opdracht te kunnen uitvoeren. “Daarin zit dan ook de meerwaarde van FinanceFactor. Het vertrouwen dat zij in mij hadden, brachten zij over op de opdrachtgever die dit in vertrouwen overnam en mij de opdracht gunde. De relatie tussen FinanceFactor en de opdrachtgever is mede de sleutel voor succes in het verkrijgen van een opdracht als deze.”

“Ik had dit als blauwe financial kunnen aanvliegen, maar juist via de menskant heb ik meer bereikt en is er een omslagpunt ontstaan in de beleving en energie van de medewerkers. Alleen ga je snel, samen kom je verder.”

Typisch FinanceFactor volgens Niels

“Sterk op de relatie en gaan voor de lange termijn. FinanceFactor focust sterk op het partnerschap.”

Het resultaat in de opdracht 

Zijn ruime ervaring als interim professional en consultant in opdrachten waar financiële beheer, risicomanagement en governancestructuren centraal staan, kwam goed van pas. In zijn aanpak zocht hij contact met andere organisaties voor best practices. Onrust bij zittende medewerkers kon hij wegnemen door duidelijkheid en transparantie te brengen over de stip op de horizon. Door veelvuldig contact en aandacht geven, werden verwachtingen waar mogelijk helder. Hij vervulde een voorbeeldrol en bouwde gelijktijdig aan de nieuwe organisatie. Binnen een half jaar is het fundament gelegd waarop de nieuwe manager Risk & Compliance, samen met zittende en nieuwe medewerkers, verder kan bouwen.