Algemene voorwaarden ZZP

FinanceFactor is NEN en Bovib gecertificeerd. Wij werken conform de “Algemene Voorwaarden Zelfstandige Professionals” van de Bovib, welke zijn goedgekeurd door de Belastingdienst. Deze voorwaarden liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst van opdracht met Zelfstandige Professional(s), zijn de Opdrachtnemer(s), ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden bij cliënten van Opdrachtgever.