Login
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in

Business Controller

Opdrachtgever

Ceder Groep

Locatie

Amsterdam
Nieuw

Bedrijfsprofiel

Stichting Cedergroep is het bevoegd gezag van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen) met in totaal tegen de 600 medewerkers en bijna 6.000 leerlingen. De scholen verzorgen onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t. De scholen bieden gezamenlijk een scala aan onderwijsmogelijkheden, die elke leerling de kans geeft zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. Iedere school heeft een persoonlijk karakter met eigen kenmerken en accenten. Belangrijke gedeelde uitgangspunten van de Cedergroep zijn:

 • het geven van kwalitatief goed onderwijs;
 • de wil om door samenwerking het onderwijs te versterken;
 • het streven om een sterke en vooruitstrevende werkgever te zijn.

De Cedergroep heeft in de afgelopen jaren de inrichting van haar organisatie sterk geprofessionaliseerd. Het Cederbureau biedt goede ondersteuning aan de scholen. De Cedergroep ziet ook de verdere professionalisering van de medewerkers als noodzakelijke opdracht voor goed onderwijs. De structuur is erop gericht dit mogelijk te maken: verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie.

Functie omschrijving Business Controller

Het staat voorop dat de onderwijsopdracht centraal staat. Je werkt vanuit de doelstellingen die de cedergroep en de scholen hebben geformuleerd, dat waar nodig de basis verder op orde wordt gebracht en gewerkt wordt aan het toekomstperspectief vanuit de strategische agenda. We streven ernaar om zoveel mogelijk geld naar het primaire proces te laten stromen: het onderwijs aan onze leerlingen. Je kijkt in de breedte mee met de rectoren en de ontwikkelingen op school. Voor twee van onze vijf scholen doe je dat intensiever en zit er ook operationeel een financiële component aan je werkzaamheden. De andere drie scholen vallen onder de verantwoordelijkheid van je collega. Je kunt dan ook soepel schakelen van financiële ondersteuning op school naar je rol als business controller voor de hele cedergroep.

Je levert als sparringpartner van bestuur en schoolleiding een belangrijke bijdrage aan complexe vraagstukken die vragen om integrale oplossingsrichtingen. Voorbeelden: je volgt de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingssysteem en je draagt zorg voor de implementatie daarvan. Je realiseert de stelselwijziging namelijk de overgang van voorzieningen groot onderhoud naar activering. Je werkt mee aan het beleidsrijker maken van de begroting.

Je denkt mee en tegelijkertijd bewaak je vanuit je rol wat wel en niet kan. Je initieert en adviseert bij het beleidsrijk invullen van de financiële beleidsruimte op de scholen. Je rapporteert hierover aan de bestuurder. Om waardevolle impact te maken werk je binnen het Cederbureau nauw samen met adviseurs van de afdelingen Onderwijs&Kwaliteit, Financiën, HRM, Huisvesting en ICT. Vanuit jouw rol heb je contact met de Raad van Toezicht, de auditcommissie en de GMR. Samen met de bestuurder voer je voortgangsgesprekken met de rectoren en je vervult een voortrekkersrol in de totstandkoming van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting met bijbehorende kaderbrief. De businesscontroller is tevens de directe contactpersoon voor de externe accountant.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • Businesspartnering voor senior management (Raad van Toezicht/Bestuur en overige stakeholders);
 • Je vertaalt de organisatiestrategie in meetbare doelen en (financiële en niet-financiële) KPI’s;
 • Verantwoordelijk voor de periodieke afsluitingen inclusief analyses, identificatie van vervolgacties, en de opvolging daarvan;
 • Het verder professionaliseren van de planning & control cyclus;
 • Het verder (door-) ontwikkelen van het interne beheer en de administratieve organisatie;
 • Verantwoordelijk voor projectenbeheer en risicomanagement;
 • Het jaarlijks maken van het integrale budget: balans en winst & verliesrekeningen, investeringen, alsmede de daaruit volgende cash flow prognose; Je bewaakt de lange termijn doelstellingen en vertaalt de plannen naar budgetten;
 • Werkt continu en systematisch aan de verbetering van kwaliteit, productiviteit en efficiency van de processen. Je signaleert en voert verbeteringen door die bijdragen aan het overall resultaat en bent verantwoordelijk voor het opstarten, uitwerken en soepel laten verlopen van efficiency gerelateerde projecten;
 • Business cases en diverse finance (verbeter)projecten; Je signaleert de ontwikkeling van de uitgaven van de cederscholen en de groep als geheel en je doet tijdig voorstellen voor aanpak/actie.

Functie eisen Business Controller

 • Je hebt een financiële of bedrijfseconomische achtergrond op WO niveau of vergelijkbaar, bent analytisch sterk en proactief;
 • Ervaring binnen de onderwijssector is een pré en je bent op de hoogte van onderwijsfinanciering of kunt je dat snel eigen maken;
 • Je bent zelfbewust en je weet dat je met effectief samenwerken tot betere resultaten komt;
 • Je trekt verantwoordelijkheid naar je toe en je hebt het vermogen om veranderingen te initiëren;
 • Je hebt oog voor de nieuwe ontwikkelingen rondom het onderwijs van de toekomst en geeft invulling aan jouw rol vanuit onze maatschappelijke opdracht;
 • Je weet als geen ander visie en ambitie te koppelen aan de financiële middelen en houdt zicht op de daaruit voortvloeiende beoogde resultaten;
 • Je bent vernieuwend en kijkt naar mogelijkheden, neemt initiatief en maakt vernieuwingen mogelijk;
 • Goede IT vaardigheden (Excel, ERP en BI tools);
 • No-nonsense mentaliteit en een aanpakker;
 • Organisatorisch sensitief, rechte rug en verbindend.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van Business Controller betreft een afwisselende rol in een lerende organisatie. Je werkt vanuit het Cederbureau maar bent ook regelmatig op de scholen. Je krijgt een aanstelling voor de duur van een jaar, met de intentie tot een vast dienstverband. De omvang van de vacature bedraagt 32 uur (0,8 fte). De vacature is ingeschaald in schaal 12 OOP conform de CAO VO. Uitloop/doorontwikkeling naar schaal 13 behoort tot de mogelijkheid.

Publish date

26.03.2021

Contactpersoon

Albert Allmers

Medewerkers
Nieuwste kansen per mail ontvangen?
Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Business Controller
Copyright © 2021 FinanceFactor   |  Sitemap   |  Copyright notice   |  Privacyverklaring   |  Klachten
FinanceFactor gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close